Sứ mệnh

Mang đến cho bạn đọc những cuốn sách giáo dục hữu ích với giá thấp nhất để hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới.

Là một đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhà xuất bản lớn nhất nước, chúng tôi luôn nhận thức sứ mệnh của mình là bồi dưỡng cho tương lai của thế hệ trẻ, một thế hệ trưởng thành trong thời đại hội nhập toàn cầu, chính vì vậy cần phải được chuẩn  bị sẵn sàng cho mình những kiến thức, kỹ năng và thái độ đầy đủ cho việc hội nhập.

Việc chuyển dịch các cuốn sách của Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Singapore… sang tiếng Việt giúp mở cánh cửa tri thức rộng hơn từ trong nước để đón những cơn gió lành từ thế giới thổi vào, giúp mở mang kiến thức cho lớp trẻ để biết được những gì đang diễn ra bên ngoài kia, để hiểu kỹ càng những tiến bộ về khoa học công nghệ, để tiếp thu những hiểu biết của con người về thế giới, và quan trọng hơn cả là nâng cao mặt bằng tiếng Anh để có thể giao tiếp không gặp bất cứ khó khăn gì với người nước ngoài.

Để hội nhập thành công thì ngoài những thứ đã nêu trên, các bạn trẻ cũng cần được trang bị nền tảng kiến thức chắc chắn của các môn khoa học tự nhiên, nền tảng nhân văn của các môn khoa học xã hội và các kiến thức chung về thế giới từ những cuốn sách khoa học thường thức. Chúng tôi được giao một sứ mệnh quan trọng của ngành giáo dục là cung cấp vốn khái niệm chính xác, đầy đủ, cập nhật để thế hệ trẻ có thể dùng ngôn ngữ một cách chuẩn xác, hiểu thấu một vấn đề chuyên môn để biết chắc mình đang nói, viết về vấn đề gì.

Hội nhập đã và đang diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, thế hệ trẻ vì thế càng cần chuẩn bị kỹ lưỡng bằng chính những năng lực bên trong chính mình

Số lượt xem:1090
Cập nhật lần cuối: 05/01/2016
cùng chuyên mục
››  Tầm nhìn