Mô hình tổ chức

1. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng:

 
STT Họ Tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ông Nguyễn Quốc Hồng

 PGĐ Phụ trách NXBGD tại Hà Nội

- ĐT: (024) 3512 3605

- Fax:(024) 3512.3602

2 Bà Đỗ Thị Phương Phó Giám đốc thứ nhất

- ĐT: (024) 3512 3674

- Fax:(04) 3512.2870

3 Bà Lã Thị Vân Anh Phó Giám đốc

- ĐT: (024) 3512 4064

- Fax:(024) 3512.4063

4 Bà Nguyễn Thúy Hạnh Phó Giám đốc

- ĐT: (024) 3512 4151

- Fax: (024) 3512 4151

4 Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh Kế toán trưởng

- ĐT: (024) 3512 3601

- Fax:(024) 3512 4150

 
2. Các phòng chức năng:
 
STT              Tên phòng
1

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Trưởng phòng: Ông Hoàng Hồng Hương

ĐT: (024) 3512 1979 - Fax: (024) 3512 1602

2

Phòng Kế toán - Tài vụ

Trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh

ĐT: (024) 35132 3601 - Fax: (024) 3512 4150

3

Phòng Quản lý Xuất bản

Q. Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Ngọc Ánh

ĐT: (024) 3512 3889 - Fax: (024) 3512 3905

4

Phòng Kế hoạch In - Phát hành - Kho vận

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Anh

ĐT: (024) 3512 3675 - Fax: (024) 3512 3603

5

Phòng Tổng hợp - Thư viện tư liệu

Q.Trưởng phòng: Bà Lê Thị Thanh Hằng

ĐT: (024) 3823 3939 - Fax: (024) 3823 3399

 

Số lượt xem:1857
Cập nhật lần cuối: 02/03/2018
cùng chuyên mục
››  Sứ mệnh
››  Tầm nhìn