Ban lãnh đạo
     

.

Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phụ trách NXBGD tại TP.Hà Nội
  Họ tên      : Nguyễn Quốc Hồng
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
      

 

.

Phó giám đốc
  Họ tên      : Đỗ Thị Phương
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
     

.

Phó giám đốc
  Họ tên      : Lã Thị Vân Anh
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
     

.

Phó giám đốc
  Họ tên      : Nguyễn Thúy Hạnh
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
    

 

.

Kế toán trưởng
  Họ tên      : Hoàng Thị Hồng Hạnh
  Năm sinh :
  Quê quán :
 

 

Số lượt xem:2401
Cập nhật lần cuối: 02/03/2018
cùng chuyên mục
››  Sứ mệnh
››  Tầm nhìn