Ban lãnh đạo
     

.

Phó Tổng giám đốc NXBGD kiêm Giám đốc NXBGD tại TP.Hà Nội
  Họ tên      : Hoàng Lê Bách
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
      

 

.

Phó giám đốc
  Họ tên      : Đỗ Thị Phương
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
     

.

Phó giám đốc
  Họ tên      : Lã Thị Vân Anh
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
     

.

Phó giám đốc
  Họ tên      : Nguyễn Quốc Hồng
  Năm sinh :
  Quê quán :
 
    

 

.

Kế toán trưởng
  Họ tên      : Hoàng Thị Hồng Hạnh
  Năm sinh :
  Quê quán :
 

 

Số lượt xem:1067
Cập nhật lần cuối: 05/01/2016
cùng chuyên mục
››  Sứ mệnh
››  Tầm nhìn